Tra cứu hỏi đáp

TT Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Đính kèm Thao tác
1 Để thuận tiện cho việc giải quyết TTHC, đề nghị cho biết cách thức thanh toán trực tuyến các khoản p Nguyễn Xuân Minh 04/05/2022 | 03:17 PM
2 Để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC phải thực hiện như thế nào? Ha Nguyễn Thanh Quý 04/05/2022 | 03:15 PM
3 Để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế m Nguyễn Thị Tường Vy 04/05/2022 | 03:13 PM
4 Để thực hiện hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì Trần Xuân Vinh 04/05/2022 | 03:11 PM
5 Đề nghị cho biết các hình thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai? Nguyễn Minh Quang 04/05/2022 | 03:09 PM
6 Để tra cứu các thông tin liên quan đến môi trường đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đề nghị cho biế Nguyễn Thu Trang 04/05/2022 | 03:05 PM
7 Cho biết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Nguyễn Minh Cảnh 04/05/2022 | 03:04 PM
8 Các biểu mẫu thủ tục đầu tư được quy định tại văn bản nào? Nguyễn Minh Cảnh 04/05/2022 | 03:01 PM
9 Hãy cho biết các quy định cụ thể về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư ? Nguyễn Minh Cảnh 04/05/2022 | 02:59 PM
10 Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì tổ chức kinh tế tại Việt Na Nguyễn Minh Cảnh 04/05/2022 | 02:56 PM

OPEN LETTER

Chu Lai Open Economic Zone (KKTM) - the first coastal economic zone established by the Vietnamese Government in Quang Nam province, where there are 2 world cultural heritages, Hoi An Ancient Town, My Son ancient temple complex. and Cu Lao Cham World Biosphere Reserve. Chu Lai OEZ is one of the key economic zones that the Government has focused on investing and constructing since 2012. This is a general, multi-sector and multi-sector economic zone with a total area of ​​about 42,000 ha ...
  • 15 Năm Khu Kinh Tế Mở Chu Lai
  • Trường Hải Niềm Tin - Bài hát truyền thống của THACO
  • Sáng lập Trường Hải
  • Sáng lập Trường Hải
  • Quy mô Trường Hải