Số ký hiệu 10/KH-KKTCN
Trích yếu Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
Lĩnh vực Văn bản Tuyên Truyền
Cơ quan ban hành Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày có hiệu lực 23/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
Số ký hiệu: 10/KH-KKTCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/02/2023