Số ký hiệu Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nh
Trích yếu Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày có hiệu lực 12/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nh
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/08/2021