Số ký hiệu Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021
Trích yếu Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Ban Quản lý KKTM Chu Lai
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày có hiệu lực 28/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu: Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/07/2021