Số ký hiệu Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan)
Trích yếu Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan)
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Ban Quản lý KKTM Chu Lai
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày có hiệu lực 23/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan)
Số ký hiệu: Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/07/2021