Số ký hiệu số 66/KTM/VP
Trích yếu Công văn về việc tham gia góp ý sửa đổi dự thảo Quy chế hoạt động dân chủ trong hoạt động của KKTM Chu Lai (kèm theo dự thảo)
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Ban Quản lý KKTM Chu Lai
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2021
Ngày có hiệu lực 27/01/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn về việc tham gia góp ý sửa đổi dự thảo Quy chế hoạt động dân chủ trong hoạt động của KKTM Chu Lai (kèm theo dự thảo)
Số ký hiệu: số 66/KTM/VP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/01/2021