Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 42 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
662/TTCS-TQ 05/10/2022 Đang có hiệu lực
6940/KH-UBND 04/10/2022 Đang có hiệu lực
649/TTCS-TQ 30/09/2022 Đang có hiệu lực
647/TTCS-TQ 28/09/2022 Đang có hiệu lực
22/KH-BCĐ389 26/09/2022 Đang có hiệu lực
30/KH-KKTCN 24/08/2022 Đang có hiệu lực
2604/KH-UBND 28/04/2022 Đang có hiệu lực
2547/KH-UBND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
317/KKTCN-TM&DV 22/04/2022 Đang có hiệu lực
2442/KH-UBND 21/04/2022 Đang có hiệu lực
3510/QĐ-UBND 30/11/2021 Đang có hiệu lực
292 29/11/2021 Đang có hiệu lực
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nh 12/08/2021 Đang có hiệu lực
2299/QĐ-UBND 11/08/2021 Đang có hiệu lực
2132/QĐ-UBND 30/07/2021 Đang có hiệu lực
2131/QĐ-UBND 30/07/2021 Đang có hiệu lực
Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021 28/07/2021 Đang có hiệu lực
Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan) 23/07/2021 Đang có hiệu lực
QĐ 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 15/07/2021 Đang có hiệu lực
40/PTHT-QLĐT ngày 07/4/2021 07/04/2021 Đang có hiệu lực
TB số 23/TB-KTM ngày 04/3/2021 04/03/2021 Đang có hiệu lực
TB số 36/TB-UBND ngày 20/01/2021 29/01/2021 Đang có hiệu lực
số 66/KTM/VP 27/01/2021 Đang có hiệu lực
2221 13/08/2020 Đang có hiệu lực
304 12/08/2020 Đang có hiệu lực