Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 52 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1991/KH-UBND 05/04/2023 Đang có hiệu lực
20/KH-KKTCN 30/03/2023 Đang có hiệu lực
18/KH-KKTCN 27/03/2023 Đang có hiệu lực
10/KH-KKTCN 23/02/2023 Đang có hiệu lực
11/KH-KKTCN 23/02/2023 Đang có hiệu lực
01/KH-KKTCN 10/01/2023 Đang có hiệu lực
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2023 10/01/2023 Đang có hiệu lực
290/BC-KKTCN 16/12/2022 Đang có hiệu lực
287/BC-KKTCN 14/12/2022 Đang có hiệu lực
662/TTCS-TQ 05/10/2022 Đang có hiệu lực
6940/KH-UBND 04/10/2022 Đang có hiệu lực
649/TTCS-TQ 30/09/2022 Đang có hiệu lực
647/TTCS-TQ 28/09/2022 Đang có hiệu lực
22/KH-BCĐ389 26/09/2022 Đang có hiệu lực
59/NĐ-CP 05/09/2022 Đang có hiệu lực
30/KH-KKTCN 24/08/2022 Đang có hiệu lực
2604/KH-UBND 28/04/2022 Đang có hiệu lực
2547/KH-UBND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
317/KKTCN-TM&DV 22/04/2022 Đang có hiệu lực
2442/KH-UBND 21/04/2022 Đang có hiệu lực
3510/QĐ-UBND 30/11/2021 Đang có hiệu lực
292 29/11/2021 Đang có hiệu lực
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nh 12/08/2021 Đang có hiệu lực
2299/QĐ-UBND 11/08/2021 Đang có hiệu lực
2131/QĐ-UBND 30/07/2021 Đang có hiệu lực