Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Quy hoạch các khu công nghiệp

Quy hoạch các khu công nghiệp

Phụ lục báo cáo tháng, quý, năm

Phụ lục báo cáo tháng, quý, năm

Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch và Văn hóa Nam Hội An

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch và Văn hóa Nam Hội An