Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Quy hoạch các khu công nghiệp

Quy hoạch các khu công nghiệp

Bàn đồ quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai

Bàn đồ quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp Nhà đầu tư Đức đến nghiên cứu đầu tư

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch và Văn hóa Nam Hội An

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch và Văn hóa Nam Hội An