Triển khai hợp tác, thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp Đà Nẵng và các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức buổi làm việc giữa Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Brochure Xúc tiến đầu tư

Brochure Xúc tiến đầu tư

Thông tin kêu gọi đầu tư KCN

Thông tin kêu gọi đầu tư KCN

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid

Thư ngỏ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Danh mục Dụ án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2022

Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2022

Thông tin lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ

Thông tin lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ

Các dự án ưu tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực Đô thị

Các dự án ưu tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực Đô thị

Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang