Tổng hợp giao đất cho thuê đất

Tổng hợp giao đất cho thuê đất

Tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn KKTM Chu Lai và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Tổng quan về các Khu công nghiệp a. Các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai: Ngày 05/6/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (Khu KTM Chu Lai) và điều chỉnh tại Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, theo đó, tổng diện tích đất Khu kinh tế không thay đổi là 27.040 ha, nhưng ranh giới Khu kinh tế được điều chỉnh gồm 19 xã, phường trải dài trên 2 huyện và 1 thành phố: huyện Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ.

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực thương mại

Danh mục các dự án đã đầu tư

Danh mục các dự án đã đầu tư

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

THƯ CHÚC MỪNG (Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021)

“Thân ái gửi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh” Nhân kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2021) thay mặt Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp, Tôi trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp, doanh nhân lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

THACO AUTO ký kết xuất khẩu hơn 6.000 sơmi rơmoóc sang Mỹ

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt chuỗi sản xuất và cung ứng bị đình trệ, nhiều lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng, trong đó có ngành ô tô. Vượt qua những khó khăn đó, THACO AUTO đã ký kết hợp đồng xuất khẩu hơn 6.000 sơmi rơmoóc sang Mỹ.

Thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý KKT mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.