Lễ ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Ngày 24/04/2023, tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (Chủ đầu tư KCN Điện Nam – Điện Ngọc) tổ chức Lễ ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Các văn bản về thi đua khen thưởng

Các văn bản về thi đua khen thưởng

Lễ khởi công dự án Dự án Khu nhà xưởng cho thuê - Indusvalley Chu Lai

Ngày 05/4/2023, tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai tổ chức Lễ khởi công dự án Dự án Khu nhà xưởng cho thuê - Indusvalley Chu Lai

Kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế năm 2021- 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế năm 2021- 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Kết quả triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Kết quả triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022

Kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022

Hội thảo khoa học lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch

Ngày 26/11/2022, thực hiện Kế hoạch số 7804/KH-UBND, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch.

Bài giới thiệu Chu Lai, Quảng Nam bằng PowerPoint

Bài giới thiệu Chu Lai, Quảng Nam bằng PowerPoint