Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyến

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyến

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 về yêu cầu các địa phương thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng, ngày 16/5 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về Thành lập tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các Khu kinh tế- Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023, trong đó tập trung triển khai các nội dung như sau:

Lễ ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Ngày 24/04/2023, tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (Chủ đầu tư KCN Điện Nam – Điện Ngọc) tổ chức Lễ ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Các văn bản về thi đua khen thưởng

Các văn bản về thi đua khen thưởng