Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và BQL các KKT&KCN trong lĩnh vực QLNN về PCCC, CNCH trong các KKT&KCN

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Sân bay Chu Lai được quy hoạch trở thành trung tâm logistics quốc tế, trung tâm đào tạo, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay

Ngày 7/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 648/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Mục tiêu đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng hàng không theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo vệ môi trường, tiết kiệm các nguồn tài nguyên; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyến

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyến

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 về yêu cầu các địa phương thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng, ngày 16/5 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về Thành lập tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các Khu kinh tế- Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023, trong đó tập trung triển khai các nội dung như sau: