Quy hoạch các khu công nghiệp

Quy hoạch các khu công nghiệp

Bàn đồ quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai

Bàn đồ quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch và Văn hóa Nam Hội An

Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp Nhà đầu tư Đức đến nghiên cứu đầu tư

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quảng Hưng Long và Công ty Cổ phần Đại An báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch và Văn hóa Nam Hội An

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Kinh phí sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Khu KTM Chu Lai năm 2020

Kinh phí sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Khu KTM Chu Lai năm 2020

Các dự án kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp

Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp

Các dự án kêu gọi đầu tư Khu Công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc

Các dự án kêu gọi đầu tư Khu Công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc

Các dự án kêu gọi đầu tư Khu Công nghiệp Thaco

Các dự án kêu gọi đầu tư Khu Công nghiệp Thaco