Thông báo KHLCNT gói thầu Thiết kế slide giới thiệu các KKT&KCN (02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh)

Thông báo KHLCNT gói thầu Thiết kế slide giới thiệu các KKT&KCN (02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh)

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Thư mời báo giá cạnh tranh máy photocopy lần 2

Thư mời báo giá cạnh tranh máy photocopy lần 2

Thư mời tham gia chào giá máy photooopy

Thư mời tham gia chào giá máy photooopy

Thông báo mời thầu gói thầu Quan trắc môi trường các KKT&KCN năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu Quan trắc môi trường các KKT&KCN năm 2023

Quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính bảng Samsung

Quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính bảng Samsung

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc môi trường các Khu KT và Khu CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc môi trường các Khu KT và Khu CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023