Thư mời báo giá cạnh tranh máy photocopy lần 2

Thư mời báo giá cạnh tranh máy photocopy lần 2

Thư mời tham gia chào giá máy photooopy

Thư mời tham gia chào giá máy photooopy

Thông báo mời thầu gói thầu Quan trắc môi trường các KKT&KCN năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu Quan trắc môi trường các KKT&KCN năm 2023

Quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính bảng Samsung

Quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính bảng Samsung

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc môi trường các Khu KT và Khu CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc môi trường các Khu KT và Khu CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2023.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2023.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thàu gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở Ban Quản lý

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thàu gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở Ban Quản lý

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giới thiệu, quảng bá về các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên truyền hình 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giới thiệu, quảng bá về các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên truyền hình 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đường vào Cảng hàng không Chu Lai năm 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đường vào Cảng hàng không Chu Lai năm 2023