Quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu Xây dựng, thiết kế Trang thông tin điện tử Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phiên bản tiếng Anh

Quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu Xây dựng, thiết kế Trang thông tin điện tử Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phiên bản tiếng Anh

Thông báo KHLCNT gói thầu Thiết kế slide giới thiệu các KKT&KCN (02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh)

Thông báo KHLCNT gói thầu Thiết kế slide giới thiệu các KKT&KCN (02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh)

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Thư mời báo giá cạnh tranh máy photocopy lần 2

Thư mời báo giá cạnh tranh máy photocopy lần 2

Thư mời tham gia chào giá máy photooopy

Thư mời tham gia chào giá máy photooopy

Thông báo mời thầu gói thầu Quan trắc môi trường các KKT&KCN năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu Quan trắc môi trường các KKT&KCN năm 2023

Quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính bảng Samsung

Quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy tính bảng Samsung

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G

Thư mời báo giá cạnh tranh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 SE 4G