Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT