Các văn bản liên quan đến Đề án 06

Các văn bản liên quan đến Đề án 06

Tài liệu tuyên truyền Đề án 06/CP

Tài liệu tuyên truyền Đề án 06/CP

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tin đăng ký tham gia Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

Từ ngày 21/8/2023 – 26/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đợt tập huấn 03 chuyên đề về các nội dung: Áp dụng quản lý tinh gọn Lean trong bối cảnh chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; Áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu, hướng đến kết quả then chốt dựa trên nền tảng chuyển đổi số; Áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong quản lý chuỗi cung ứng trong các ngành nông lâm thủy sản.

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số