Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Kế hoạch cải thiện PAPI index năm 2023 và các năm tiếp theo

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Chương trình-Kế hoạch CCHC năm 2022

Chương trình-Kế hoạch CCHC năm 2022

Bộ TTTHC

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2019.

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam

Bản tin CCHC số 03 của Tỉnh Quảng Nam