Thông tin đăng ký tham gia Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

Từ ngày 21/8/2023 – 26/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đợt tập huấn 03 chuyên đề về các nội dung: Áp dụng quản lý tinh gọn Lean trong bối cảnh chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; Áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu, hướng đến kết quả then chốt dựa trên nền tảng chuyển đổi số; Áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong quản lý chuỗi cung ứng trong các ngành nông lâm thủy sản.

Đợt tập huấn này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam sẽ phổ biến các giải pháp áp dụng nền tảng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý trong việc nhận diện thương hiệu, quy trình quản lý, vận hành doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp theo xu thế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Các doanh nghiệp trên địa bàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có nhu cầu tham gia tập huấn các nội dung trên, liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3813344/0905312171(anh Phước) để thực hiện đăng ký.

Xem thông tin chi tiết các nội dung tập huấn và biểu mẫu đăng ký tham gia tập huấn tại Công văn số 1134/SKHCN-TĐC ngày 09/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đính kèm.

 

Tin liên quan