Lễ ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Ngày 24/04/2023, tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (Chủ đầu tư KCN Điện Nam – Điện Ngọc) tổ chức Lễ ra mắt Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Hoàng Châu Sơn, Thiều Việt Dũng - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; đồng chí Trần Công Tiết - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH – Công an tỉnh Quảng Nam.
Đội PCCC chuyên ngành KCN Điện Nam – Điện Ngọc được trang bị 02 xe chuyên dụng PCCC, 03 xe tiếp nước, 02 xe thang và 01 máy đào phục vụ công tác PCCC và CNCH với nhân lực đã được tập huấn để đảm bảo vận hành.