Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2023.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2023.

Tin liên quan