Kết quả triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Kết quả triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Kết quả triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

1. Công tác thông tin, đối ngoại:
Ban Quản lý ban hành Kế hoạch số 11/ KH-KKTCN ngày 28/3/2022 về công tác thông tin đối ngoại năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp. Đồng thời, xây dựng các nội dung tuyên truyền, các chương trình, kế hoạch hợp tác xúc tiến thu hút đầu tư vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh. Cụ thể: 
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp và việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, Ban, ngành, địa phương (DDCI) tại tỉnh Bắc Ninh
- Nhằm tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế duyên hải miền Trung, Ban Quản lý đã tổ chức các chương trình làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc để tạo sự liên kết phát triển vùng trong quá trình hợp tác đầu tư, đồng thời quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
- Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam (QRT) và các Báo, Tạp chí Trung ương và địa phương tuyên truyền, giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

2. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào: 
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nên trong năm 2022, Ban Quản lý không tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài (đoàn ra). Tuy nhiên, cử công chức tham gia Đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ và Isarel

- Tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư về lĩnh vực đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh như Liên Thái Bình Dương, WHA, liên doanh các nhà đầu tư Singapore…. Ngoài ra, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ tiếp đón và làm việc với các đoàn doanh nghiệp Tây Ban Nha và Thái Lan.
Trong năm 2022, Ban Quản lý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án FDI (01 dự án của Tây Ban Nha, 02 dự án của Hàn Quốc) với tổng vốn đăng ký 19,943 triệu USD. Ngoài ra, đã điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án FDI mở rộng sản xuất, trong đó tiêu biểu là dự án nhà máy sản xuất vải mành tại KCN Tam Thăng của Công ty Hyosung Quảng Nam (Tập đoàn Hyosung - Hàn Quốc) với số vốn tăng thêm là 200 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 410 triệu USD. 
3. Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2022, Ban Quản lý đã thưc hiện ký kết 01 biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH WHA Industrial Development Public (Công ty WHA của Thái Lan) về đề xuất nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Theo đó, các bên thống nhất một số nội dung chính về nghiên cứu đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụ thể: quy mô diện tích khoảng 400ha đến 500ha trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.300 đến 2.900 tỷ đồng (100 đến 125 triệu USD); mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo định hướng khu công nghiệp sạch, thông minh, dự kiến thu hút các ngành công nghiệp sạch bao gồm công nghiệp Ô tô, cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, y tế, công nghiệp công nghệ cao và sản xuất tiên tiến, logistics…

 

Tin liên quan