Chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm Đăng kiểm cơ giới cơ sở 2 tại KCN Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ

Dự án Trung tâm Đăng kiểm cơ giới cơ sở 2 do Công ty Cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ được Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư lần đầu số 5847465108 ngày 31/12/2020 với mục tiêu đầu tư dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tổng vốn đầu tư 13 tỷ 630 triệu đồng, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, thời gian đi vào hoạt động chính thức là tháng 9/2022.

Ngày 15/6/2022, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động đối với dự án nêu trên, theo đó nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư và Điểm a, Khoản 2, Điều 57, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể: Chấm dứt hoạt động dự án kể từ ngày 24/3/2021.

Tin liên quan