Thông tin lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ

Thông tin lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ

Thông tin về Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang năm 2021

1 Một số kết quả hoạt động:

- Về lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 62.003.541 USD, tăng 217% so với năm 2020; trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 40.727.512 USD, tăng 202%, kim ngạch nhập khẩu đạt 21.276.029 USD, tăng 250%. Số thuế đã thu đạt 27,816 tỷ đồng, tăng 185% so với chỉ tiêu. 

- Về lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh: năm 2021 đã có 39.412 lượt người và 25.670 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới buôn bán, làm ăn; trong đó: 209 lượt người xuất cảnh và 111 lượt người nhập cảnh; 1.496 lượt phương tiện vận tải xuất cảnh và 1.015 lượt phương tiện vận tải nhập cảnh.

- Về hoạt động đầu tư thương mại biên giới: tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang hiện có 03 đơn vị đang hoạt động về các lĩnh vực thương mại xăng dầu, hàng hóa tổng hợp và nhà lưu trú.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu năm 2022:

Ngày 25/01/2022 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm bồi thường giải phóng mặt bằng, do đó nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Củng cố lại công tác tổ chức, bố trí nhân sự, phân công chức trách, nhiệm vụ đối với các cán bộ, công chức thuộc Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang; 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nội quy làm việc tại Trạm Kiểm soát liên hợp và quy chế phối hợp hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu, nộp, quản lý, sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu quốc tế Nam Giang;

- Tham mưu UBND tỉnh Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông tin về lĩnh vực thương mại dịch vụ

1. Các Khu du lịch, dịch vụ,  diện tích: 2.475 ha, tập trung tại 02 khu vực:

Stt

Địa điểm

Diện tích (ha)

Định hướng phát triển

1

xã Tam Hòa, Tam Tiến huyện Núi Thành và xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ

850

tập trung phát triển du lịch homestay, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề thủ công truyền thống.

2

xã Bình Đào, Bình Hải, Bình Sa, Bình Nam, huyện Thăng Bình

1.625

phát triển du lịch đặc thù, cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, resort,…

2. Các khu cảng và logistic:gồm 03 khu, diện tích 315 ha 

Stt

Tên khu

Địa điểm

Diện tích (ha)

1

Khu bến Kỳ Hà

Xã Tam Quang, huyện Núi Thành

110

2

Khu bến Tam Hiệp

Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

155

3

Khu cảng và logistic Tam Hòa

Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành

50

3. Khu phi thuế quan, gồm 03 khu, diện tích: 1.012 ha

Stt

Tên Khu

Địa điểm

Diện tích (ha)

1

Khu gắn với sân bay Chu Lai

Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

225

2

Khu gắn với bến cảng Tam Hiệp

Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

40

3

Khu gắn với bến Cảng Tam Hòa

Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành

747

4. Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, gồm 03 khu, diện tích 716 ha

Stt

Tên Khu

Chức năng

Địa điểm

Diện tích (ha)

1

Tiểu Khu I

Khu kiểm soát, khu kiểm soát, khu thương mại dịch vụ

Xã La Dêê, huyện Nam Giang

30

2

Tiểu Khu II

Khu đô thị, khu phi thuế quan, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, hành chính công

Xã Chàl Vàl, huyện Nam Giang

630

3

Tiểu Khu III

Trung tâm hành chính công cộng, khu thương mại dịch vụ, cụm dân cư nông thôn

Xã La Dêê, huyện Nam Giang

56

Tin liên quan