Thông tin chung các Khu công nghiệp

Thông tin chung các Khu công nghiệp

PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN CHUNG CÁC KCN 
 (Đính kèm Báo cáo số      /BC-KKTCN ngày    /01/2022 của Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam)

STTTên KCNChủ đầu tư hạ tầngGiấy CNĐT/QĐCTĐTCấp ngàyTổng diện tích tự nhiên (ha)Diện tích đất CN có thể cho thuê theo quy hoạch được duyệt (ha)Diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng (ha)Diện tích chưa bồi thường giải phóng mặt bằng (ha)Tổng diện tích đất CN đã cho thuê (ha)Tổng diện tích có thể cho thuê (ha)Tỷ lệ lấp đầyNhà máy xử lý nước thải
A. KCN thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai
I. KCN đã đầu tư hạ tầng, đang thu hút đầu tư
1KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai - Trường HảiCông ty TNHH MTV đầu tư PTHT KCN và đô thị Chu Lai – Trường Hải3332100003927/08/2008243.30188.77226.4916.81139.5734.2874%2.200 m³/ngày đêm
2KCN Bắc Chu Lai Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai3332100004206/01/2009361.40283.90302.9058.50170.2048.0060%1.900m³/ ngày đêm
3KCN Tam HiệpTrung tâm Phát triển hạ tầng Công văn số 919a/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ02/04/2016417.00293.70347.0070.00183.0040.0062%4800 m³/ngày đêm
4KCN Cảng và hậu cần cảng Chu Lai Trường HảiCông ty TNHH MTV Đầu tư PTHT KCN và Đô thị Chu Lai Trường Hải 640350348028/08/2014142.3399.83142.330.0038.1961.6538%chưa xây dựng
5KCN Tam Thăng Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai 317843141313/01/2015197.10160.50154.1043.00116.2111.0072%28,000 m³/ngày/đêm.
6KCN Tam Thăng 2Công ty CP Capella Quảng Nam 425/TTg-CN
4508463245
24/03/2017
13/7/2017
10379.9059.2843.729.7020.0012%3,000 m³/ngày/đêm.
7KCN Tam Anh - Hàn QuốcCông ty TNHH C&N Vina Tam Anh Hàn Quốc764830246805/04/2013193.05140.5087.00106.057.3650.005%đang lắp đặt thiết bị
II. KCN đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
1KCN Tam Anh 1Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai – CFG 476733681830/06/2015167.05chưa phê duyệt quy hoạch123.4043.650.0000%chưa xây dựng
2KCN Thaco - Chu LaiCông ty TNHH Đầu tư KCN chuyên Nông Lâm Nghiệp Thaco Chu Lai 323/QĐ-TTg 
1042500185
22/3/2019 
31/5/2019
451.86357.60157.43294.430.0000%chưa xây dựng
III. KCN đang thực hiện thủ tục đất đai
1KCN Tam Anh - An An HoàCông ty Cổ phần KCN và đô thị An Hoà 397/QĐ- TTg 19/03/2021435.80chưa phê duyệt quy hoạch0.000.000.000.000.00chưa xây dựng
II. KCN nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai
1KCN Thuận YênUBND thành phố Tam Kỳ Quyết định 3705/QĐ-UBND30/10/2009148.4270.5425.30123.1225.300.0036%chưa xây dựng
2KCN Điện Nam - Điện NgọcCông ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng 05/CN-UB 27/02/2002357.08263.40339.0018.08206.6544.8578%5000 m³/ngày đêm
3KCN Đông Quế SơnCông ty TNHH An Thịnh Quảng Nam 2738/QĐ-UBND 31/08/2010211.26148.90150.7060.5634.2725.0023%2.500 m³/ngày đêm
Tổng cộng  3,428.652,087.542,114.93877.92930.45334.7842% 

Tin liên quan