Đơn giá thuê đất

Đơn giá thuê đất

  1. Tam Kỳ
IV- ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
TTTên khu thương mại, dịch vụHệ số (K)Đơn giá
(đ/m2)
1Từ ngã tư ĐT 615 đến cổng vào KCN Tam Thăng (đường rộng 27m vào KCN Tam Thăng) 1,764,000
2Dọc hai (02) bên đường 129  
 - Đường 129 - Tam Thăng 1,400,000
 - Đường 129 - Tam Phú 1,400,000
V-ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
TTTên khu thương mại, dịch vụHệ số (K)Đơn giá (đ/m2)
1Khu công nghiệp Tam Thăng 190,500
2Khu công nghiệp Tam Thăng 2 (Capella) 190,500

2. Núi Thành

IV. ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
 Đơn giá: đồng/m2 
TTTên Cụm công nghiệp/Vị trí đất Đơn giá 
 
3Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp giai đoạn 1 
 - Mặt cắt đường 21,5m364,000
 - Mặt cắt đường 22,5m378,000
 - Mặt cắt đường 35,0m448,000
4Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp giai đoạn 2196,000
5Khu công nghiệp cảng, hậu cần cảng Chu Lai - Trường Hải196,000
6Khu công nghiệp Bắc Chu Lai 154,000
7Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải 210,000
8Khu công nghiệp Tam Anh I 176,000
9Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc 154,000
10Khu công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh      210,000 
11Trung tâm điện khí miền Trung (dự án điện khí)      378,000 

3. Thăng Bình

 

V- ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
 
TTTên cụm công nghiệpĐơn giá
(Đồng/m2)
 Dọc hai bên đường 129 Thăng Bình 
1Đất TMDV đường 129 - Bình Dương1,050,000
2Đất TMDV đường 129 - Bình Minh1,050,000
3Đất TMDV đường 129 - Bình Đào1,050,000
4Đất TMDV đường 129 - Bình Hải1,050,000
5Đất TMDV đường 129 - Bình Sa1,050,000
6Đất TMDV đường 129 - Bình Nam1,050,000
   

 

Tin liên quan