Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid tại các Khu công nghiệp

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid tại các Khu công nghiệp

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, đồng chí Lê Vũ Thương - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Trưởng Ban Phòng, chống dịch bệnh Covid -19 Ban Quản lý chủ trì buổi làm việc với các phòng, đơn vị trực thuộc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Trưởng Ban: đồng chí Thiều Việt Dũng, đồng chí Hoàng Châu Sơn, đồng chí Lê Quang Triều; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Ban, Quản lý đầu tư, Quản lý doanh nghiệp, Quản lý quy hoạch và xây dựng, Kế hoạch tổng hợp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển hạ tầng, Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Vũ Thương kết luận: 1. Triển khai kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các KCN Trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid19, để thực hiện nghiệm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp, các ngành nhằm đảm bảo an toàn đối với người lao động, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp. Giao phòng Quản lý doanh nghiệp theo dõi, nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các KCN thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý, thành phần 03 đoàn kiểm tra, cụ thể như sau: - Đoàn kiểm tra 1: do đồng chí Thiều Việt Dũng - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, kiểm tra KCN Điện Nam - Điện Ngọc, KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai - Trường Hải và KCN Hậu cần cảng Tam Hiệp. - Đoàn kiểm tra 2: do đồng chí Hoàng Châu Sơn - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, kiểm tra KCN Đông Quế Sơn, KCN Thuận Yên. - Đoàn kiểm tra 3: do đồng chí Lê Quang Triều - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, kiểm tra KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng. Các Đoàn kiểm tra khẩn trương triển khai, kết nối với Chủ đầu tư các KCN, làm việc trực tiếp đối với một số doanh nghiệp KCN sử dụng nhiều lao động. Hướng dẫn các Chủ đầu tư KCN, các doanh nghiệp trong KCN xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại mỗi đơn vị; thực hiện nghiêm các phương châm phòng, chống dịch bệnh “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh...” , nguyên tắc 4 tại chỗ “lực lượng tại 2 chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ”, yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) ...và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2653/UBND-KGVX ngày 07/5/2021. Phòng Quản lý doanh nghiệp tổng hợp báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cấp tỉnh để chỉ đạo kịp thời. 2. Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ban Quản lý. 2.1 Toàn thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; thường xuyên theo dõi diễn biến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trên cả nước; tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện khai báo y tế theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế; không lơ là, chủ quan, không hoang mang, lo lắng, không giấu bệnh, không để dịch bệnh lay lan trong cộng đồng; cập nhật hệ thống Q-office để nắm bắt kịp thời thông tin, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh đối với tình hình hiện nay. 2.2 Mỗi công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế; hạn chế tiếp xúc nơi đông người, nơi công cộng; ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh trên điện thoại thông minh: cài đặt ứng dụng BLUEZONE, ứng dụng NCOVI, mã QR CODE...; theo dõi tình hình sức khỏe, khẩn trương khai báo y tế khi có tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, F2 và báo ngay cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh theo đường dây nóng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, điện thoại: 0913.693.131 để được hướng dẫn các hình thức cách ly phù hợp. 2.3 Trưởng các Phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình CC,VC và người lao động; rà soát, lập danh sách công chức, viên chức và người lao động có tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, F2, báo cáo lãnh đạo Ban trước ngày 12/5/2021; thực hiện công tác phòng, chống dịch được phân công tại Quyết định số 75/QĐ-KTM ngày 10/5/2021; quán triệt CC,VC và người lao động không tiếp xúc với cá nhân không liên quan đến giải quyết công việc tại Trụ sở cơ quan, sắp xếp, bố trí giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. 2.4 Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý liên tục thông tin, cập nhật các văn bản chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trên Trang thông tin điện tử Ban Quản lý. 2.5 Văn phòng Ban xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Ban Quản lý; bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế ngay trước cửa ra vào, nước rửa tay tại nhà vệ sinh; cử bảo vệ cơ quan giám sát các cá nhân đến giao dịch, làm việc thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt; tăng cường công tác vệ sinh phòng làm việc, phòng họp, thang máy, các thiết bị sử dụng chung...

Tin liên quan