Quyết định thành lập BQL các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam và Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Quyết định thành lập BQL các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam và Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

STT

Ngày Ban hành

Nội dung

1

 15/7/2021

Quyết định 1229

Quyết định thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

2

12/8/2021

Quyết định 15

Phụ lục QĐ 15

Quyết định ban hành Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

 

 

 

Tin liên quan