Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

- Thủ tục: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động -----> XEM TẠI ĐÂY

- Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế -----> XEM TẠI ĐÂY

- Thủ tục: Miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động ----> XEM TẠI ĐÂY

Tin liên quan