Danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có tiềm ẩn tác động lớn về môi trường

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ TIỀM ẨN TÁC ĐỘNG LỚN VỀ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ TIỀM ẨN TÁC ĐỘNG LỚN VỀ MÔI TRƯỜNG

— CHI TIẾT — 

Tin liên quan