TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần từ 13/3 đến ngày 17/3/2023 13/03/2023 17/03/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần từ 06/02 đến hết ngày 10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần từ 21/11 đến 25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần từ 14.11 đến hết ngày18.11.2022 14/11/2022 18/11/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần từ 24/10 đến ngày 28/10/2022 24/10/2022 28/10/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần từ 19/9 đến ngày 23/9/2022 19/09/2022 23/09/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần từ 12/9 đến hết ngày 16/9/2022 12/09/2022 16/09/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần từ 22/8 đến hết ngày 26/8/2022 22/08/2022 26/08/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần từ 15/8 đến hết 19/8/2022 15/08/2022 19/08/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần từ 08.8 đến 12.8.2022 08/08/2022 12/08/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần từ 01/8 đến hết ngày 06/8/2022 và Lịch công tác dự kiến tuần từ 08/8 đến hết ngày 12/8/2022 01/08/2022 05/08/2022 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần từ 25/7 đến hết ngày 29/7/2022 25/07/2022 29/07/2022 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần từ 18/7 đến hết ngày 22/7/2022 18/07/2022 22/07/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần từ 11/7 đến hết ngày 15/7/2022 11/07/2022 15/07/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần từ 04/7 đến hết ngày 08/7/2022 04/07/2022 08/07/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần từ 27/6 đến hết ngày 01/7/2022 27/06/2022 01/07/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần từ 16/5 đến hết ngày 21/5/2022 16/05/2022 21/05/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần từ 09/5 đến 13/5/2022 09/05/2022 13/05/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần từ 25/4 đến hết ngày 29/4/2022 25/04/2022 29/04/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần từ 11/4 đến hết ngày 15/4/2022 11/04/2022 15/04/2022 Xem chi tiết