Thư ngỏ

     Từ khi KKTM Chu Lai ra đời, các khu dân cư, KCN, khu đô thị, khu du dịch với nhiều dự án được hình thành, trong đó có những dự án quy mô lớn mang tầm quốc gia, quốc tế. Cho đến năm 2015, trên địa bàn KKTM chỉ có 01 dự án tiêu biểu FDI là Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử  của Công ty TNHH CCI Việt Nam với tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Mỹ hơn 12 triệu đôla, còn lại là các dự án nhỏ, lẻ. Từ sau năm 2015, nhận thấy được việc phát triển phải có định hướng, chiến lược rõ ràng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã báo cáo và tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam, trong đó phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai với 6 nhóm dự án: Nhóm dự án Khu đô thị, du lịch Nam Hội An; Nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, tiến đến hình thành Trung tâm cơ khí ô tô quốc gia; Nhóm dự án khí - năng lượng và các ngành CN sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí; Nhóm dự án công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ; Nhóm dự án phát triển CN và dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai; Nhóm dự án hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tại xã Tam Quang. Ngoài ra, theo Thông báo số 296-TB/TU ngày 09/4/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Quản lý KKT mở Chu Lai ngày 14/3/2018, theo đó, Ban Quản lý KKT mở Chu Lai được giao bổ sung quy hoạch nhóm nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch cộng đồng.


     Lũy kế tính đến ngày 13/8/2019, tổng số dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai là 158 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 78,5 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 tỷ USD (43 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 702,3 triệu  USD, 113 dự án đi vào hoạt động với vốn thực hiện hơn 43,09 nghìn tỷ đồng (trong đó 35 dự án FDI, vốn thực hiện khoảng 390,1 triệu USD).

 

     Với tinh thần cầu thị, hợp tác sẵn sàng chia sẽ cơ hội đầu tư, Khu KTM Chu Lai mời gọi, chào đón và sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho Quý doanh nghiệp.

TRƯỞNG BAN