Phòng Thương mại và Dịch vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Thị Hoa
Bà Hồ Thị Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Thương mại và Dịch vụ